Search

Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Wikipedia

ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เจ้าปลาหมึก Bobtail อาจช่วยให้มนุษย์


เจ้าปลาหมึก Bobtail อาจช่วยให้มนุษย์
ค้นพบวิธีรักษาแบคทีเรีย “กินเนื้อ” ในร่างกายได้
เจ้าหมึกน้อยตระกูล Bobtail นี้สะสมเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่จะทำการตอบสนองต่อแสง


โดยการเปล่งประกายระยิบระยับ ซึ่งเจ้าแบคทีเรียที่ชื่อว่า V. fischeri นี้มีความสามารถในการตรวจจับกรดไขมันชนิดสั้นหรือแบบสายโซ่ได้                   
เจ้าหมึก Bobtail ตัวน้อย ตัวน้อยน่ารักนี้นอกจากจะน่ารักจิ้มลิ้ม มันอาจเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่กุมกุญแจสำคัญเกี่ยวกับการรักษาแบคที่เรียที่กินเนื้อมนุษย์ได้
โดยเจ้าหมึกน้อย ตระกูล Bobtail นี้สะสมเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่จะทำการตอบสนองต่อแสงโดยการเปล่งประกายระยิบระยับ ซึ่งเจ้าแบคทีเรียที่ชื่อว่า V. fischeri นี้มีความสามารถในการตรวจจับกรดไขมันชนิดสั้นหรือแบบสายโซ่ได้
                    
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหมึก Bobtail และแบคทีเรีย V. fischeri อยู่ในลักษณะที่เกื้อกูลกัน ในขณะที่แบคทีเรียได้สารอาหาร เจ้าปลาหมึกก็สามารถที่จะพรางตัวในพื้นที่ที่มีแสงต่างๆ ได้อีกด้วย

ข้อเด่นของแบคทีเรีย V. fischeri                  
ด้วยข้อเด่นของแบคทีเรีย V. fischeri นั้นทำให้นักวิทยาศาสตร์สนใจที่จะนำมันมาศึกษาเพื่อขับไล่แบคทีเรียจำพวก Vibrioi (ที่เป็นสาเหตุของอหิวาตกโรค)
                    
และเชื้อ Vibrio vulnificus ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่กินเนื้อมนุษย์
(เพื่อนๆ คนไหนอยากรู้ว่าโรคดังกล่าวเป็นอย่างไร สามารถค้นหาได้จากคำว่า Necrotizing fasciitis หรือ
แบคทีเรียกินเนื้อคน)

นอกจากในเรื่องการยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อร้ายต่างๆ แล้ว นี่อาจจะเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาให้มนุษย์มีความสามารถ “เรืองแสง” ในที่มืดได้อีกด้วย

รายการบล็อกของฉัน