Search

Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Wikipedia

ผลการค้นหา

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ชาวประมงพบ ปลาออร์หรือปลาพญานาค นอกชายฝั่งเวียดนาม

ชาวประมงพบ “ปลาออร์”หรือ”ปลาพญานาค” นอกชายฝั่งเวียดนาม
ค้นหา
Custom Search
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ชาวประมงในเวียดนามพบปลา “ปลาออร์” หรือ “ปลาพญานาค” ขนาดใหญ่ได้นอกชายฝั่งประเทศเวียดนาม โดยปลาตัวนี้มีขนาดความยาวกว่า 3.9 เมตร ขนาดของปลาทำให้ชาวประมงต้องช่วยกันอุ้มถึง 4 คน การพบครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้พบกับปลาออร์

“ปลาออร์”หรือ”ปลาพญานาค” เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลลึกระหว่าง 50–250 เมตร จึงพบเห็นได้ยากมาก ส่วนใหญ่มักถูกคลื่นซัดออกมาเกยหาด หรือไม่ก็เกิดอาการผิดปกติขึ้นกับปลา เช่น ป่วย หรือใกล้ตาย น้อยครั้งที่จะมีการพบเห็นขณะมีชีวิตอยู่

เป็นปลาที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร ไม่เป็นอันตรายและไม่ทำร้ายมนุษย์ แม้จะมีรายงานไม่ยืนยันจากนักวิจัยในนิวซีแลนด์ที่ระบุว่าถ้าหากแตะไปที่ตัวของมันขณะยังมีชีวิตอยู่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาช็อตได้
นับเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ยาวที่สุดในโลก 

โดยอาจยาวได้ถึง 11 เมตร ในขณะที่รายงานไม่ยืนยันอีกบางกระแสระบุว่าอาจยาวถึง 15 เมตร หรือกว่านั้น มีส่วนหัวที่ใหญ่ ลำตัวแบนสีเงิน มีจุดสีฟ้าและดำประปราย มีครีบหลังสีชมพูแดง บนหัวที่อวัยวะแลดูคล้ายหงอนเป็นจุดเด่น

รายการบล็อกของฉัน